Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biblické období - Pravověrní

 
V biblické době jsou popisováni lidé spadající do dvou kategorií, do kategorie hříšníků a kategorie pravověrných.
 
 
Falešní proroci, kteří prohlašovali, že předávají poselství Boží, vedli Lid Izraele ke hříchu. V některých obdobích následovala tyto falešné proroky většina Izraele, a těch, kteří zůstali věrní Stvořiteli, byla menšina (např. Eliáš, viz 1. Královská 19:10).
 
Bůh sesílal své proroky, a ti opakovaně vyzývali lid k pokání, ale lid většinou začal poslouchat Boha až po potrestání nějakou pohromou. Velká část biblické historie kopíruje známý cyklus hřích, trest, pokání a spasení.

 izraelite.jpg