Jdi na obsah Jdi na menu
 


Středověk - ananité a karaimové

V raném středověku pokračovala prosperita farizejských komunit. Farizejové se začali označovat jako rabanité (tj. přívrženci rabínů), a označení farizejové začali používat pouze v případě, když odkazovali na historické události z období Druhého Chrámu.
 
V sedmém století si islámská říše podmanila Blízký Východ. Muslimové neměli zájem přímo řídit židovské náboženské záležitosti, a tak poskytli židům určitý stupeň autonomie v rámci systému známého jako exilarchát.
Exilarchát zřídili (nemuslimští) Sásánovci o několik stovek let dříve, ten ale neměl do sedmého století vliv na komunity v Babylónii a Persii.
S podporou muslimů se přes noc, z do té doby bezvýznamných rabanitů, stala významná politická síla, která začala mít vliv na většině území Blízkého Východu. Tato skutečnost umožnila babylonským rabanitům podřídit každého žida v Babylónské říši předpisům babylonského Talmudu – souboru právních předpisů, jejichž základ byl sestaven a sepsán v období 3tího a 5tého století.

Odpor vůči rabanitům byl intenzivní, a to zejména ve východních provinciích říše, kde místní Židé nikdy o Talmudu ani o Ústním Zákonu neslyšeli. Podle historiků byl odpor židovských vůdců proti Talmudu v přímém rozporu se zájmy muslimských vládců, kteří chtěli posílit moc rabínů, a s jejich pomocí ovládat Židy v celé říši. Jeden z vůdců odporu, kteří odmítli přijmout Talmud, se jmenoval Abu Isa al Isfahani. Abu Isa al Isfahani vedl armádu Židů v boji proti muslimské vládě. Všechny ostatní pokusy o zbavení se Talmudu byly neúspěšné, rabanité a jejich Talmud se zdáli být nezastavitelní.

V osmém století se jako poslední záblesk naděje objevil Anan ben David ha-Nasi. Tento velmi schopný vůdce zorganizoval skupiny a komunity vyznávající pouze hebrejskou Bibli, a dokázal přesvědčit muslimského kalifu (hlavu všech muslimů), aby umožnil vznik druhého exilarchátu  pro ty Židy, kteří odmítli Talmud. Muslimové zajistili Ananovi ben David ha-Nasi a jeho následovníkům náboženskou svobodu, nechali je svobodně vyznávat víru Mojžíšovu. Ananovi ben David ha-Nasi se přidalo velké množství lidí, kteří byli označováni jako ananité. Jiné komunity vyznávající pouze hebrejskou Bibli se postupně sjednotily ve hnutí známém jako Následovníci Bible nebo také karaim.

 karaimove.jpg