Jdi na obsah Jdi na menu
 


Psychická závislost na tzv. Ústním Zákonu


Rabíni běžně tvrdí, že Tóra je pouze jakousi kostrou židovské víry. Kostrou, která nutně potřebuje krev a maso, aby mohla žít. Podle rabínů dává Tóře život jejich Ústní Zákon. Objektivní a pečlivé zkoumání hebrejské Bible ale dokazuje, že tzv. rabínský Ústní Zákon není krví a masem, které Tóře chybí, ale spíše se jedná o hluboké selhání, o produkt chybného hledání pravého významu Písma. Tzv. Ústní Zákon velmi často vede k vyvození chybných závěrů z textů hebrejské Bible.
Je velkou tragédií, že většina Židů považuje Tóru za neúplný dokument, který musí být doplněn Ústním Zákonem rabínů. To je v přímém rozporu s tím, co velmi jasně a srozumitelně říká hebrejská Bible: Zákon JHVH je dokonalý (kompletní), udržuje při životě. JHVH svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří. (Ž 19:8). ¹

¹) slovo תְּמִימָה (temímá) přeložené jako dokonalý, má také význam kompletní.

Výsledkem toho je, že i studenti, kteří mají skutečný zájem o nalezení pravého významu biblického textu, se stávají psychicky závislí na Ústním Zákonu rabínů. Jsou totiž přesvědčováni, že odpovědi nejsou obsaženy přímo v hebrejské Bibli, a proto považují za nezbytné hledat odpovědi mimo Bibli. Potřeba Ústní Zákona rabínů jako nezbytného nástroje pro interpretaci přikázání se stává závislostí, která nedovolí hledat odpovědi přímo v Bibli, a to i přesto, že naprostou většinu přikázání a zákonů lze vysvětlit na základě poctivého a důkladného zkoumání textu. Pouze minimum textu nelze tímto způsobem vysvětlit, a to díky tomu, že neznáme původní prostý význam některých hebrejských slov, která byla srozumitelná naprosté většině Izraelitů v době obdržení Tóry.
²

²) Ztráta znalosti biblické hebrejštiny je faktorem, který k tomuto jevu přispívá. Velmi často, je potřeba rekonstruovat význam slova či pasáže na základě stejných nebo podobných slov a frází obsažených v textech hebrejské Bible.
 

charedi08.jpg