Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázka 8 - Zapalují karaimové šabatové svíčky?

Zapalují karaimové šabatové svíčky?
 
Odpověď:
 
Ne! Karaimové věří, že zapalování jakéhokoli ohně v době Šabatu je v rozporu s přikázáním Tóry:
 
V den odpočinku nerozděláte oheň v žádném svém obydlí. (Ex 35:3)
 
V rozporu s Tórou je i rabínské požehnání pronášené při zapalování šabatových svíček:
 
Budiž požehnán, Hospodine, Bože náš, králi světa, jenž si nás posvětil svými příkazy a nařídil nám zapalovat sobotní světlo. (napsáno rabíny)
 
Nikde v Tóře a dokonce ani nikde v rabínském ústním Zákoně nenajdeme přikázání zapalovat šabatové svíčky.
Pronášení výše uvedeného rabínského požehnání je přímým porušením přikázání Tóry, které nám zakazuje přidávat cokoli k zákonům Tóry či ubírat ze zákonů Tóry:
 
K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy JHVH, svého Boha, které vám udílím. (Dt 4:2)
 

sabat.jpg