Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rabínské tvrzení 1

 

Rabínské tvrzení 1
 
V Tóře se píše, že by se měla jatečná zvířata porážet tak, jak Bůh přikázal, ale nikde v celé Bibli není popsáno jak zvířata porážet.
 
Odpověď:
 
Ve snaze prokázat existenci tzv. ústního Zákona citují studenti Talmudu často verš Dt 12:21, v němž stojí:

Když bude od tebe daleko místo, které JHVH, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam spočinulo jeho jméno, porazíš kus ze svého skotu či bravu, který ti dal JHVH, jak jsem ti přikázal, a budeš jíst ve svých branách zcela podle své chuti.
 
Rabíni tvrdí, že výraz jak jsem ti přikázal odkazuje k části ústního Zákona, který vysvětluje správný způsob porážky zvířat. Ve skutečnosti jsou „správné“ způsoby porážky zvířat, tak jak jej definuje Talmud, pouhými popisy rabanitských zvyků, nikoli zákony Božími. 
Výše uvedené rabínské tvrzení zcela ignoruje kontext verše.
O několik málo veršů dříve zjistíme, že nám samotný text Tóry přímo přikazuje, jak máme zvířata porážet:

Jenom krev jíst nebudete. Vylejete ji na zem jako vodu. (Dt 12:16).

Z tohoto verše se dozvídáme, že řádná porážka zvířete musí být provedena tak, že krev musí vytéci na zem, to znamená, že krev nesmí ztuhnout v žilách poraženého zvířete, jako například při nerituální porážce uškrcením, udušením oxidem uhličitým (drůbež a ovce), udušením ve vakuové komoře (drůbež), usmrcením elektrickým proudem - elektrickými kleštěmi (ovce), vpichem do míchy (skot a ovce), usmrcením nepenetrační perkusní pistolí (skot a ovce) či úderem do hlavy.
 
Tento výklad potvrzuje i následující verš:

Jenom rozhodně odmítej jíst krev, neboť krev je život; proto nebudeš jíst s masem i život. (Dt 12:23)

Ve skutečnosti verš  Dt 12:21 říká, že jedinou podmínkou porážky je odstranění krve, kterou je zakázáno jíst.

sinai.jpg