Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázka 6 - Když karaimové nemají rabíny, jaký titul udělují znalcům hebrejské Bible?

Když karaimové nemají rabíny, jaký titul udělují znalcům hebrejské Bible?
 
Odpověď:
 
Podle karaimské tradice užívají znalci hebrejské Bible titul chacham (mudrc, moudrý muž) nebo chachama (moudrá žena).
 
Titul chacham není, na rozdíl od titulu rabbi nebo kněz, označením duchovní hodnosti, ale spíše označuje, že člověk s tímto titulem dosáhl určitého stupně znalostí hebrejské Bible.
Aby se člověk mohl stát chachamem, musí mít hlubší znalosti lingvistiky a biblické hebrejštiny, a musí mít znalosti potřebné pro biblickou analýzu.
 
Zajímavé je, že zatímco ortodoxní rabanité neumožňují ženám, aby získaly titul rabbi, karaimka může získat titul chachama.
 
Například v 11. století vedla žena jednu významnou a vlivnou karaimskou komunitu ve Španělsku, karaimové jí označovali jako al Mu'alema, což znamená Učitelka.