Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nový Měsíc

  

Jedním z nejtypičtějších znaků pravověrných karaimů je užívání přímých pozorování Měsíce pro stanovení začátků nových měsíců a pro určení termínů svátků. Dokonce i rabanité původně stanovovali kalendář stejným způsobem, což dosvědčují dlouhé diskuze v Mišně (viz Mišna, Roš Hašana 1:3 - 3:1, 4:4).

Rabanité užívali kalendář vycházející z přímých pozorování Nového Měsíce minimálně do 2. století občanského letopočtu, ten ale začali postupně nahrazovat kalendářem založeným na přibližných výpočtech lunárního cyklu. Naopak karaimové zůstali věrni biblickému kalendáři a pokračovali ve sledování Novoluní i během středověku, a Nový Měsíc pozorují i v dnešní době. Vazba na biblický kalendář byla dokonce tak hluboce zakořeněna ve vědomí karaimů, že závazek stanovovat svátky podle Novoluní a avivu (ječmene ve stádiu zralosti aviv) ve Svaté zemi, se stal součástí svatebního obřadu. Během Vysokých svátků zase karaimové veřejně deklarují pravdivost kalendáře vycházejícího z přímých pozorování Novoluní a avivu.

Bible jasně ukazuje na mimořádný význam Měsíce při stanovování biblického kalendáře. Důkazem je Žalm 104:19, který nám říká: Učinil jsi měsíc k určování času (Moadim). Dodržování svátků ve správný čas je přímým přikázáním Tóry jak je psáno: Toto jsou slavnosti – určené časy (Moadim) JHVH, bohoslužebná shromáždění, jež budete svolávat v jejich určený čas (beMoadam). (Lv 23:4)

Během většiny karaimských svátečních bohoslužeb předčítá tento verš nahlas chazan (kantor) a po něm jej opakuje celá karaimská kongregace, aby vyjádřili věrnost tomuto jasnému biblickému příkazu.
 
V době, kdy Izraelité neměli možnost pobývat ve Svaté zemi, vyvinuli rabíni systém přibližných kalkulací lunárního cyklu a viditelnosti Nového Měsíce v oblasti Země Izraelské. Dnes, kdy opět pobýváme v naší zemi, máme možnost pozorovat Novoluní z mnoha míst Izraele. Tato pozorování dokazují, že rabínské výpočty lunárního cyklu a viditelnosti Nového Měsíce jsou velmi často nesprávné.
Když se zeptáte proč nevymění jejich systém stanovování kalendáře založený na přibližných výpočtech  za systém založený na přímém pozorování Novoluní,  rabíni většinou odpoví, že pouze Sanhedrin může stanovit Nový Měsíc. ¹
Protože v dnešní době nemáme Sanhedrin, tvrdí dále rabíni, musíme se držet přibližných rabínských výpočtů Novoluní. Tuto myšlenku zmiňuje například následující článek židovského hnutí Chabad, týkající se začátku Svátku nekvašených chlebů:
.... pokud by v dnešní době existoval Sanhedrin, nepřipadlo by první den Novoluní měsíce Nisan na neděli [25. března 2001], ale na úterý [27. března 2001], protože nejbližší možná příležitost pozorovat Nový Měsíc bude v pondělí [večer]. (Rozhovor s expertem na Novoluní Dr. Royem Hoffmanem z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě) ²
 
Dr. Hoffman měl pravdu, Nový Měsíc byl pozorován v pondělí večer, tak jak on (a karaimové) předpokládali. A tak karaimové slavili začátek Svátku nekvašených chlebů v pondělí večer, zatímco rabanité začali slavit o dva dny dříve, tj. v sobotu večer. To znamená, že rabanité poslední dny Svátku nekvašených chlebů (stanoveného podle Novoluní) jedli kynutý chléb! Z tohoto důvodu nemohou karaimové  přijmout rabínský kalendář a musí i nadále používat kalendář založený na přímém pozorování Nového Měsíce. ³

Rabínský kalendář mohl v minulosti sloužit komunitám velmi vzdáleným od Svaté země. Avšak v dnešní době, kdy jsme se znovu vrátili do Země Izraelské, je čas vrátit se k přímému pozorování Novoluní a ječmene ve stádiu zralosti aviv.


¹) Ironií je, že rabíni tvrdí, že pouze Sanhedrin může stanovit Nový Měsíc, přestože to byli právě rabíni, kdo zavedli systém, který (často chybně) určuje pomocí přibližných výpočtů Novoluní.

²) Tseirei Chabad [Mládež hnutí Chabad], Sichat Hašavua, Parašat Vajachel-Pekudej, 5761 [No. 742] str.4
³) Přestože karaimové stanovují svátky na základě přímých pozorování Novoluní, využívají i přesné metody výpočtu lunárních fází, pomocí kterých lze s vysokou mírou přesnosti odhadnout Novoluní a připravit se na svátky s předstihem.