Jdi na obsah Jdi na menu
 


Období Druhého Chrámu - saduceové a boethusiáni

První zmínka v dějinách o více než jednom směru v rámci víry Izraele, je z prvního století před občanským letopočtem. Různé zdroje nás informují o existenci dvou zcela protikladných skupin, o saduceích (cadokitech) a o farizejích.
 
Saduceové následovali Tóru, tak jak byla napsána, zatímco farizejové věřili v jakousi další "ústní" Tóru, kterou farizejové přidali k Tóře písemné.
 
V době Druhého Chrámu vzniklo několik dalších směrů, mezi nimi například další hnutí, které následovalo pouze psanou Tóru – hnutí boethusiánů, nebo hnutí, které přidalo k hebrejské Bibli několik dalších knih – hnutí esejců (jehož vyznavači jsou považováni za autory svitků od Mrtvého moře).
 
Saduceové a boethusiáni (podobně jako později karaimové) pokračovali v tradici vytvořené prorokem Mojžíšem, a dodržovali přikázání Tóry bez jakýchkoliv dodatků, tak jak to přikázal Bůh.
K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy JHVH, svého Boha, které vám udílím. (Dt/5M 4:2)
Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. (Dt/5M 13:1)
Ve starověké literatuře se často můžeme dočíst, že saduceové nevěřili ve vzkříšení mrtvých, ani v posmrtnou odměnu či trest. Není podstatné, zda byl jejich pohled správný nebo ne, podstatné je, že jejich názor byl založen na poctivé interpretaci Bible (přestože většina dnešních karaimů s těmito názory nesouhlasí).¹
 
¹)
Víra ve vzkříšení mrtvých, a v posmrtnou odměnu či trest je součástí Deseti článků víry, které přijímá většina dnešních karaimů.
 
Farizeové naopak věřili, že interpretace farizejských učitelů pochází od Boha, a povýšili tyto interpretace na úroveň samotné Tóry. Postupem času bylo toto farizejské tvrzení nahrazeno tvrzením rabínů, že jejich interpretace a učení pochází od samotného Boha, který jim toto učení předal ve formě jakési další ústní Tóry. ²
 
²)
Babylonský Talmud, Chagiga 3b, Jeruzalémský Talmud, Pe'ah 02:06 17a.
Rabíni šli dokonce tak daleko, že de facto tvrdí, že i vzájemně se popírající interpretace Bible pocházejí od Boha.³
 
³)
Rabi Aba řekl jménem Samuela: Tři roky se dům Šamajův a dům Hilelův (názorově) rozcházely. Jedni tvrdili, že zákon je v souladu s nimi, a druzí zase tvrdili, že zákon je v souladu s nimi. To zazněl hlas anděla: Tvrzení (protikladná) těchto (dům Šamajův) i těchto (dům Hilelův) jsou slova Boha živého. Babylonský Talmud, Erubin 13b
  
Třetím hlavním proudem byli esejci, jejichž Bible měla více než 24 (námi užívaných) knih. Esejci užívali sluneční kalendář (podle kterého připadaly svátky každý rok na stejné dny), který nemá oporu v hebrejské Bibli.
Nemáme dostatek objektivních informací o tom, jak dlouho tyto tři proudy společně koexistovaly. Často se tvrdí, že esejci a saduceové přestali existovat krátce po zničení Chrámu v roce 70 po občanském letopočtu. Toto tvrzení se ale zdá nepravděpodobné, protože spisy o esejcích se objevují až do 10tého století, což nasvědčuje tomu, že přežili i v době po zničení Chrámu. Také informace o saduceích a boethusiánech se objevují v literatuře i v době relativně dlouho po zničení Chrámu, a tak je velmi pravděpodobné že tyto skupiny existovaly déle, než se tvrdí.

 

 

knez_kral.jpg