Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázka 4 - Vykládají karaimové Bibli pouze doslovně?

Otázka 4

Vykládají karaimové Bibli pouze doslovně?

Odpovědět

Jak již bylo zmíněno, každé slovo Tóry (stejně jako celé hebrejské Bible) může být předmětem interpretace. Interpretace musí být v souladu se zbytkem hebrejské Bible a s jasným a srozumitelným významem textu (tak jak jej chápal běžný Izraelita v době obdržení Tóry).
Ve skutečnosti existuje mnoho příkladů, které dokazují, že rabíni užívají doslovný výklad pasáží, které karaimové chápou jako metaforu.

Pátá kniha Mojžíšova nás informuje, že:

Mojžíš jim přikázal: „Každého sedmého roku, v roce určeném k promíjení dluhu, o slavnosti stánků, až přijde celý Izrael, aby se ukázal před tváří JHVH, tvého Boha, na místě, které vyvolí, budeš předčítat tento Zákon před celým Izraelem, aby jej slyšeli. Shromáždi lid, muže i ženy a děti i hosta, který žije v tvých branách, aby slyšeli a učili se bát JHVH, vašeho Boha, a bedlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. Též jejich synové, kteří ho ještě neznají, ať poslouchají a učí se bát JHVH, vašeho Boha, po všechny dny, co budete žít v zemi, do níž přejdete přes Jordán, abyste ji obsadili (Dt 31:10-13)
Tóra má být čtena každý sedmý rok před celým shromážděním Izraele - mužů, žen a dětí. V době, kterou Tóra popisuje, byly knihy (svitky) velmi vzácné, a tato veřejná čtení byla primárním zdrojem učení Tóry. Proto musíme předpokládat, že asi těžko mohl být veřejně předčítán text, kterému by běžný Izraelita ((často negramotný) propuštěný otrok, farmář a pastevec – poznámka překladatele) zcela jasně nerozuměl. Proto se musíme přenést přes 3500-letou kulturní a jazykovou propast, a důkladně studovat hebrejskou Bibli pomocí vědeckých lingvistických metod, a pomocí metod kontextuální interpretace.