Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zralost ječmene a Nový rok

 
Biblický rok začíná Novoluním, které následuje po objevení ječmene ve stádiu zralosti, které hebrejsky označujeme jako aviv. Tóra nás informuje o měsíci aviv, jako o měsíci osvobození našich předků z egyptského otroctví a jako o měsíci, na který připadá svátek Pesach¹.
 
Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. (Ex 12:2)

Vycházíte dnes, v měsíci ábíbu. (Ex 13:4)

Budeš zachovávat slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, a to v určený čas měsíce ábíbu (to je měsíce klasů), neboť tehdy jsi vyšel z Egypta. Nikdo se neukáže před mou tváří s prázdnou. (Ex 23:15)

¹)
Biblické slovo Pesach se vztahuje výhradně k pesachové oběti (korban pesach). Svátek označovaný v češtině jako Pesach je v hebrejské Bibli označován jako Chag haMacot - svátek nekvašených chlebů. Aby se předešlo nejasnostem, budeme používat termíny Svátek nekvašených chlebů a pesachová oběť.

 

V některých letech dosáhne ječmen stádia zralosti aviv v dvanáctém lunárním měsíci, zatímco v jiných letech až ve třináctém měsíci. Ve 4. století občanského letopočtu začali rabíni stanovovat nový rok na základě výpočtu, namísto biblického stanovování nového roku na základě zralosti ječmene ve Svaté Zemi. Tento rabínský systém používá 19-letý cyklus, který (svévolně) stanovuje každý druhý nebo třetí rok jako přestupný, což znamená, že na jeden 19-letý cyklus připadá sedm přestupných roků.
Karaimové z Egypta, Sýrie a Svaté země pověřovali až do 18. století speciálně vyškolené členy komunity, aby napříč Svatou zemí sledovali stadium zralosti ječmene.
 
Karaimové, kteří žili v zemích vzdálenějších od Svaté země, sice nebyli schopni sledovat ječmen ve stádiu zralosti aviv, nicméně, i tyto vzdálené komunity považovaly stanovování začátku roku podle zralosti ječmene za nejsprávnější. Když občas do těchto vzdálených komunit zavítal karaim z Blízkého východu, byl dotazován ohledně avivu. Na základě získaných informací pak vzdálené komunity upřesňovaly své svátky. Vzdálené karaimské komunity se netajily tím, že jakmile budou požehnány a navrátí se do země Izraele, začnou opět stanovovat začátek roku podle ječmene ve stádiu zralosti aviv. Po té co se karaimové ve 20. století vrátili do země svých předků – do Svaté země, obnovili určování začátku roku podle zralosti ječmene.

 

Do 2. století občanského letopočtu používali kalendář založený na sledování zralosti ječmene i rabanité. Přestože rabanité později nahradili sledování zralosti ječmene astronomickými výpočty (které karaimové odmítají), jejich posvátné spisy nicméně připouští, že zralost ječmene je důležitým faktorem pro určování začátku biblického roku. Brajta – rabínský zdroj z 2. století občanského letopočtu - zmíněná v Babylonském Talmudu nás informuje:
 
Naši rabíni učili, že rok se stanovuje na základě tří věcí: avivu, plodů stromů a rovnodennosti. Na základě dvou z nich lze rok stanovit, ale na základě pouze jedné z nich rok stanovit nelze. A když je jednou z nich aviv každý je spokojen. (Babylonský Talmud, Sanhedrin 11b)
 
Další Brajta zmíněná v Talmudu nás informuje:
Naše rabíni učili, že rok se stanovuje na základě pozorování avivu ve třech oblastech: v Judee, Zajordánsku a Galilei. Na základě dvou z nich lze rok stanovit, ale na základě pouze jedné z nich rok stanovit nelze. A když je Judea jednou z nich, každý je spokojen, protože Omer (svazek obilí - prvotiny přinášené do Chrámu) může být pouze z Judee (Babylonský Talmud, Sanhedrin 11b)
 
Tak dokonce i rabínské zdroje uznávají důležitost sledování zralosti ječmene pro určení začátku nového roku