Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtvrtý logický důvod

 

Rabíni tvrdí, že tzv. Ústní Zákon byl předán na hoře Sinaj jako oficiální výklad Tóry. Pokud ale čteme Mišnu a Talmud zjistíme, že jsou plné rabínských názorů, které si vzájemně odporují. Rabíni vysvětlují, že i když si dva rabínské názory vzájemně protiřečí, oba vzájemně odporující si názory je nutné považovat za slova Boha živého. ¹

¹ Babylonský Talmud, Erubin 13b -Rabi Aba řekl jménem Samuela: Tři roky se dům Šamajův a dům Hilelův (názorově) rozcházely. Jedni tvrdili, že zákon je v souladu s nimi, a druzí zase tvrdili, že zákon je v souladu s nimi. To zazněl hlas anděla: Tvrzení (protikladná) těchto (dům Šamajův) i těchto (dům Hilelův) jsou slova Boha živého.


Když dva vzdělaní jedinci dospějí k vzájemně si odporujícím názorům na jednu věc, zdravý rozum říká, že alespoň jeden z nich se musí mýlit. Karaimové považují za absurdní tvrzení, která de facto říkají, že Bůh sám sobě protiřečí.