Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je karaismus?

Karaismus je původní formou víry Mojžíšovy, tak jak byla předána Bohem v Tóře Lidu Izraele. Karaimové považují Tanach - hebrejskou Bibli, za jedinou náboženskou autoritu. Karaimové odmítají veškeré lidmi vytvořené dodatky k Tóře, jako například rabínský Ústní Zákon, protože v Tóře (Dt 4:2) stojí psáno: K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy JHVH, svého Boha, které vám udílím.
Karaismus zásadně odmítá tvrzení rabínů, že rabíni jsou jedinou autoritou, která je autorizována vykládat Tóru. Karaimové totiž věří, že každý Izraelita/Žid má povinnost studovat Tóru, a že každý Izraelita/Žid má právo interpretovat Boží přikázání na základě svého vlastního rozumu, protože každý jednotlivec je zodpovědný (pouze) za své činy osobně, za jeho činy není zodpovědná žádná ústřední autorita.
Tento princip nejlépe vyjádřuje v karaimské motto:
Hledej důkladně v Písmu a nespoléhej na ničí názor
Karaimové neodmítají každou interpretaci Písma, a nevykládají Písmo pouze doslovně, protože i Písmo lze interpretovat. Karaimové ale podrobují každou interpretaci Písma důsledné analýze, bez ohledu na zdroj interpretace.
 
¹) Karaimské motto nám neříká, že by měly být odmítnuty názory učenců. Motto pouze varuje před slepým přijímáním názorů bez ověření jejich podstaty ve světle hebrejské Bible.