Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěr

Závěr

Karaimové zůstávají věrni biblickému textu a hledají pouze smysl, který byl zjeven těm, kdo obdrželi Tóru, zatímco rabanité považují za svaté a závazné především názory a rozhodnutí rabínů, a to i když se tyto názory odchylují od biblických pravidel.

Karaimové věří, že hebrejská Bible je sama o sobě dokonalé a úplné vyjádření pokynů Boha Izraele.

Z příkladů karaimských výkladů týkajících se tefilin, stanovení dat biblických svátků a svátku Sukot je zřejmé, že před dosažením závěru týkajícího se interpretace přikázání, je nezbytné důkladné zkoumání textu hebrejské Bible. I když i po důkladném prozkoumání biblického textu postrádáme potřebný důkaz k dosažení konečného závěru, nesmíme se nikdy odklonit od přikázání JHVH, nesmíme přestat používat naší inteligenci, logiku a znalosti.

Studium a zkoumání Písma je nutností pro ty, kteří chtějí správně následovat přikázání Tóry.


To je i smyslem karaimského motta: Hledej pečlivě v Bibli.... a to je v zásadě i princip karaismu.